مرکز مشاوره | دکتر روانشناس

مرکز مشاوره | دکتر روانشناس

شنبه, ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

مرکز مشاوره بلوار فردوس | روانشناس بلوار فردوس

مرکز مشاوره غرب تهران

مرکز مشاوره بلوار فردوس و کلینیک روانشناسی فردوس ، واقع در غرب تهران ، یکی از اولین کلینیک های روانشناسی و مرکز روانشناختی تخصصی در غرب تهران بود. که تا سال ۹۵ در بلوار فردوس به ارائه خدمات تخصصی روانشناسی می پرداخت. با توجه به محدودیت های مرتبط با فضای کار، کلینیک روانشناسی و مرکز … مطالعه بیشتر...

کلینیک های روانشناسی و مشاوره, معرفی کلینیک های روانشناسی ، روانشناس ها و مشاوران
فروردین ۱۳, ۱۳۹۷

    بارنشر کلیه عکس ها و مطالب سایت مرکز مشاوره دکتر روانشناس ، بدون دستخط رسمی، ممنوع و پیگرد قانونی حتمی خواهد داشت.