مصرف دوباره ترامادول

سوال

سلام.

من بارها سعی کردم که ترامادول را ترک کنم. اخرین بار تونستم شش ماه دیگه مصرف نکنم. اما به تازگی باز هم مجبور به استفاده از قرص ترامادول شدم. تو رو خدا بگید چجوری باید ترامادول رو ترک کرد؟

در حال بررسی 0
mohamad 1 سال 1 پاسخ 428 دیده شده 0

پاسخ ( ۱ )

  1. با احترام.
    ترامادول جز داروهای شبه اپیویید می باشد. به معنای دیگر همان اتفاقی که با تریاک یا شیره در بدن می افتد، توسط ترامادول نیز رخ می دهد. طریقه ترک ترامادول از دو مرحله تشکیل می شود. یکی ترک جسمی که با درد و خماری غالباً همراه است. و دیگری ترک فکری و روانی ترامادول .
    ترک فکری و روانی شامل چندین مرحله می شود. اول ارزیابی شخصیت فرد و چرایی مصرف یا سومصرف ترامادول . دوم به دست آوردن دلایل وسوسه و ارئه راه حل های عدم مصرف در صورت وسوسه. سوم چگونگی تغییر روابط اجتماعی . چهارم حل مسئله و مهارتهای زندگی ( تقریباً تمامی افراد معتاد به ترامادول بیا هر داروی دیگری ، حل مسئله و مهارتهای زندگی را به درستی نمی دانند. )
    به بیان ساده تر اگر واقعاً قصد ترک دارید، لازم است در کنار ترک جسمی فرآیند ترک روحی و روانی را نیز آغاز کنید. ترک فکری مواد مخدر و ترامادول زمان بر است. همچنین این نوع ترک برای هر شخصی متفاوت است و فرمول یکسانی ندارد.

ارسال یک پاسخ

انتخاب
انتخاب