تاثیر دوران کودکی در بزرگسالی

سوال

من فکر می کنم تمام کارهای اشتباهی که انجام می دهم تقصیر پدر و مادرم است. یعنی فکر می کنم اونها هستند که باعث شدند من زندگی بدی داشته باشم. در جایی خوندم که چند سال اول زندگی تمام اینده انسان شکل می گیره و ما قربانی دوران کودکی هستیم. این موضوع چقدر درست هست؟ و اگر درست هست تغییر رفتار در بزرگسالی چگونه ممکن است؟

در حال بررسی 0
somayeh 1 سال 1 پاسخ 451 دیده شده 0

پاسخ ( ۱ )

 1. سلام.
  تقریباً تمانی روانشناسان شخصیت مغتقدند که پنج سال اول زندگی ، مهم ترین سالهالی زندگی هستند. آنچه در این چند سال رخ می دهد، اولین تجربه های ماست. اولین تجربه های ما همواره ماندگارتر از سایر تجربیات است. به بیانی دیگر پس از پنج سال اول زندگی ، بسیاری از آنچه رخ می دهد، تکرار و ویرایش دیگری از سالهای اول زندگی است.
  اما این موضوع نمی تواند بیانگر این باشد که ما قربانی گذشته خود هستیم. نوید این موضوع هزاران انسانی است که با داشتن سالهای اولیه بد و منفی و آسیب زا، زندگی خوب و خوشبختی را توانستند در آینده خود داشته باشند.
  بسیاری از همان روانشناسان شخصیتی که انسان را ساخته چند سال اول زندگی می دانند، معتقدند که در آینده می توان از جبر گذشته رهایی یافت.
  این نکته بسیار حائز اهمیت است که تا زمانی که با گذشته خود در صلح قرار نگیرید، هیچ چیز در آینده و حال درست نمی شود. پس سعی کنید گذشته تان هر چیزی که بوده است ( حال قربانی والدین بوده اید یا خیر ) ، در صدد اصلاح گذشته و ساختن آینده برآیید.
  در مورد پرسشتان که فرمودید چگونه می توان گذشته را حل کرد و یا به نوعی از این جبر گذشته رهایی یافت، پاسخ های گوناگونی وجود دارد. در واقع تمامی مکاتب روانشناسی و روانپزشکی ، در نهایت به دنبال همین راه حل و پاسخ به همین سوال هستند.
  سیستم های متنوعی برای پاکسازی روان و خلاصی از تله های گذشته وجود دارد که شاید بهترین انها را بتوان تحلیل رفتار متقابل ، طرحواره درمانی و مشاوره روانشناسی حضوری دانست.
  تقریباً تمامی روشهای فوق در صدد برطرف کردن نقشه راهی هستند که در دوران کودکی برای شما ریخته شده است. همچنین حل تعارض با والدین علی الخصوص با مادر ، بخشی از این مسیر رهاسازی از گذشته است. همانطور که از متن پرسش شما مشخص است، تعارض با والدین نیز دارید. برای همین پیشنهاد می شود هر سیستمی را که برای رفع مشکلات رفتاری و شخصیتی خود انتخاب می کنید، در آن پروتوکول رفع رنجش ها و کدورت ها از والدین را نیز بگنجانید.
  با تشکر
  پاسخگر شما : دکتر امیر شیرین زاده

ارسال یک پاسخ

انتخاب
انتخاب