مرکز مشاوره | دکتر روانشناس

مرکز مشاوره | دکتر روانشناس

پنج شنبه, ۲ فروردین ۱۳۹۷

راههایی برای کاهش اضطراب و استرس

تکنیک های کوتاه مدت برای آرام کردن خود

 

به طور کلی راههای آرام سازیِ به دو دسته تقسیم می شود.

دسته اول راه حل های مسئله مدار

دسته دوم راه حل های هیجان مدار

راه حل های مسئله مدار در پی حل مشکل هستند و سعی می کنند برای حل مشکل به صورت ریشه ای راه حل پیدا کنند. اما راه حل های هیجان مدار به دنبال کاهش سطح هیجانی است.

همانطور که می توان حدس زد، راه حل های هیجان مدار به طور موقتی هستند و مشکل را از ریشه حل نمی کنند.

اگر برای آرامس سازی خود مشکل دارید و یا شخصیتی دارای استرس بالا هستید، لازم است تا از یک روانشناس کمک بگیرید. استرس عوارض زیادی را بر روی روحیه و همینطور جسم شما به جای می گذارد.

امیر شیرین زاده – روانشناس و مشاور

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

بارنشر کلیه عکس ها و مطالب سایت مرکز مشاوره دکتر روانشناس ، بدون دستخط رسمی، ممنوع و پیگرد قانونی حتمی خواهد داشت.