مرکز مشاوره و کلینیک روانشناسی دکتر روانشناس

مرکز مشاوره و کلینیک روانشناسی دکتر روانشناس

دوشنبه, ۷ خرداد ۱۳۹۷

فنون رفتاری در طرحواره درمانی

فنون رفتاری در طرحواره درمانی

همچنانکه قبلا هم گفته شد فنون رفتاری فنونی هستند که درمانگر برای کمک به درمانجو به منظور تغییر در الگوهای رفتاری درازمدت او به کار می برد .

? پس از کاربرد این فنون ، رفتارهای تداوم بخش طرح واره کاهش می یابند و پاسخ های مقابله ای سالم جایگزین آنها می شوند .

☇یکی از راهبردهای رفتاری برای کمک به درمانجو ، انتخاب شریکی است که مناسب شخصیت او باشد و بتواند یک رابطه سالم و دوستانه با او برقرار کند .

? درمان جویانی که طرح واره محرومیت هیجانی دارند ، اغلب شریکی را انتخاب می کنند که نمی تواند از لحاظ هیجانی آنها را ارضا کند . درمانگر در کار با چنین درمانجویانی به آنها کمک می کند که روابط خود را مورد ارزیابی قرار دهند و شریک های جدیدی انتخاب نمایند .

☇یکی دیگر از فنون رفتاری ، آموزش درمانجویان در زمینه مهارت های اجتماعی می باشد. برای مثال زنی که طرح واره اطاعت دارد معتقد است شایستگی ارتقاء شغل را دارد اما نمی داند که چگونه این کار را انجام دهد .

☇یکی از فنونی که درمانگر برای کمک به این فرد می تواند استفاده کند این است که به او یاد بدهد در حالت ایفای نقش چگونه با سرپرست خود در مورد ارتقاء شغلی صحبت کند .
در این جا اول درمانگر نقش درمانجو را به عهده می گیرد و درمانجو نقش سرپرست را بازی می کند . این کار به درمانگر اجازه می دهد که به درمانجو نشان دهد چگونه باید از سرپرست خود درخواست مناسبی داشته باشد. سپس درمانجو فرصت می یابد که این کار را انجام دهد و در حین انجام این عمل از سوی درمانگر بازخورد مناسب دریافت کند .

☉در مجموع درمان طرح واره محور می تواند به مردم در فهم الگوهای دراز مدت زندگی کمک کند . در این شیوه درمان ، طرح واره های ناسازگاری اولیه شناخته شده و به طور منظم با آنها رویارویی و چالش صورت می گیرد .

فنون رفتاری در طرحواره درمانی :

?گام نهایی برای تغییر در طرح واره ها ایجاد تغییر در رفتارهای طرح واره خاست است .

?در این گام باید بیمار را وادار کرد تا الگوهای رفتاری دراز مدتی را تغییر دهد که در اغلب اوقات زندگی خود آنها را به کار برده و طرح واره های او را تایید و تقویت کرده اند .

?یکی دیگر از راهبردهای ایجاد تغییرات رفتاری این است که اگر لازم بود در محیط نیز می توان تغییراتی به وجود آورد تا از این طریق رفتار تغییر کند .

?وقتی درمانگر معتقد است که تغییر در محیط بیمارمی تواند درمان را موثرتر کند یا این که می تواند برای بیمار یک فضای آزاد ایجاد کند تا برفرآیند درمان بهتر تمرکز نماید ، اعمال این تغییرات اهمیت بسیاری دارد .

?اما برخی اوقات با بیمار و همسر هر دو کار می کنیم و ممکن است بیمار را تشویق کنیم که موقتا از خانه دور شود با برای مدت زمان کوتاهی مسئولیت هایش کمتر شده و به سرگرمی ها یا فعالیت های ورزشی جدید و برقراری روابط دوستانه نزدیک بپردازد .

☇☇☇☇☇☇☇☇☇☇☇☇☇☇

منبع :کتاب شناخت درمانی اختلالات شخصیت , رویکرد طرحواره محور , ص ۱۳۴
نوشته :جفری یانگ
مترجمان: دکتر علی صاحبی ,دکترحسن حمیدپور

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

بارنشر کلیه عکس ها و مطالب سایت مرکز مشاوره دکتر روانشناس ، بدون دستخط رسمی، ممنوع و پیگرد قانونی حتمی خواهد داشت.