روشهای درمانی روانشناسی

تله های زندگی چیست و چرا در دام آن ها گرفتار می شویم؟

تله های زندگی چیست؟

تله های زندگی چیست؟

ابتدا برای درک مفهوم تله های زندگی چند مثال ساده می زنم. تا به حال شده است که احساس کنید که موقعیت های زندگیتان تکرار می شوند؟ تله های زندگی در حقیقت شرایطی هستند که با آن ها خو گرفته ایم. به طور مثال در کودکی این احساس به ما القا شده است که ارزشمند نیستیم. اگر این احساس به شما القا شده باشد در بزرگسالی سعی می کنید آن شرایط را بازسازی کنید. ۱۱ تله ی زندگی وجود دارد. تله ها به دلیلی عدم ارضای نیاز های ما در کودکی شکل می گیرند. ما آن ها را دوباره بازسازی می کنیم، چون در آن شرایط احساس امنیت می کنیم. در حقیقت تنها موقعیتی است که به آن عادت داریم.

تله‌های زندگی یازده گانه چه هستند؟

تله های زندگی یازده گانه

اولین تله، تله ی رها شدگی است. در این تله احساس می کنید افرادی که دوستشان دارید ترکتان می کنند. تله ی دوم از مجموعه ی تله های زندگی، تله ی بی اعتمادی/بدرفتاری است. اگر دچار این تله باشید، دائما نگران هستید دیگران سرتان کلاه بگذارند. به دیگران اجازه نمی دهید با شما صمیمی شوند. تله ی دیگر، تله ی وابستگی است. اگر دچار این تله باشید، احساس می کنید بدون کمک دیگران از پس کارهای روزمره ی خود بر نمی آئید. تله ی چهارم، تله ی آسیب پذیری است. اگر این تله بر زندگیتان حاکم باشد، دائما نگران بروز مصیبت هستید.

تله ی پنجم، تله ی محرومیت هیجانی است. اگر در دام این تله ازدام های موجود در زندگی افتاده باشید، باور دارید نیازتان به دوست داشتن برآورده نخواهد شد. تله ی ششم، تله ی طرد اجتماعی است. در این تله احساس می کنید متفاوت هستید و منزوی می شوید. تله ی ششم، تله ی نقص/شرم است. باور راسخ در این تله عدم ارزش مند بودن است. نگران هستید که عیب هایتان برملا شوند. تله ی هفتم، تله ی شکست است. در این تله معتقد هستید نسبت به همسالانتان شکست خورده اید.

تله ی هشتم، تله ی اطاعت است. در این تله نیاز های خود را فدای نیاز های دیگران می کنید. به دیگران اجازه می دهید سوار بر شما بشوند. تله ی بعد، معیار های سخت گیرانه است. در این تله سرسختانه تلاش می کنید تا به معیارهای بلند پروازانه ی خود برسید. تله ی یازدهم از تله های زندگی، استحقاق است. افراد مبتلا به این تله افرادی نا شکیبا، بی انضباط و ناخویشتن دارند.

تله‌های زندگی چطور شکل گرفته اند؟

شکل گیری دام های زندگی

عوامل موثر بر شکل گیری تله ها، میراث عاطفی است. خلق و خو در شکل گیری دام های زندگی نقش زیادی دارد. اما محیط می تواند بسیار موثر باشد. محیط امن می تواند کودک خجالتی را اجتماعی بار بیاورد. وراثت و محیط بر ما اثر می گذارند و زندگیمان را شکل می دهند. کودک برای رشد به پیش نیاز هایی نیازمند است. این نیاز ها شامل امنیت بنیادین، ارتباط سالم با دیگران، خودمختاری، عزت نفس، خودابرازگری و پذیرش محدودیت های واقع بینانه هستند. اگر این نیاز ها تامین نشوند، کودک بعد ها با مشکلاتی مواجه خواهد بود.

رابطه ی ایجاد تله‌های زندگی و نیاز های کودک چیست؟

اگر نیاز امنیت بنیادین برآورده نشود، تله هایی که در زندگی وجود دارند به شکل رهاشدگی و بی اعتمادی/بدرفتاری بروز میدهند. اگر نیاز ارتباط سالم با دیگران برآورده نشود، تله های زندگی محرومیت هیجانی و طرد اجتماعی به وجود می آیند. اگر نیاز خودمختاری در کودک برآورده نشود، دام های زندگی وابستگی و آسیب پذیری شکل می گیرند. اگر نیاز عزت نفس در کودک برآورده نشود، تله های موجود در زندگی نقص/شرم و شکست شکل می گیرند. اگر نیاز خودابرازگری برآورده نشود، تله های موجود در زندگی اطاعت و معیارهای سختگیرانه شکل می گیرند. عدم برآورده شدن نیاز پذیرش محدودیت های واقع بینانه باعث ایجاد تله ی استحقاق می شود.

سه سبک مقابله با تله های زندگی چیست؟

سبک های مقابله با مشکلات زندگی

سه سبک مقابله ای با تله هایی که در زندگی موجود است، فرار، تسلیم و حمله است. تمام الگوهای خودآسیب رسانی که دائم در زندگی تکرار می کنیم، سبک مقابله ای تسلیم است. این سبک باعث تداوم حاکمیت تله بر زندگیمان می شود. سبک فرار به این شکل است که از احساس های ناشی از تله فرار می کنیم. از وارد شدن به موقعیت هایی که تله های زندگیمان را فعال می کند، اجتناب می کنیم. سبک مقابله ای حمله، سعی در اثبات عدم واقعیت تله به خود و دیگران است. این روش شاید عاقلانه به نظر برسد، اما در عمق وجود احساس نقص را در خود دارد.

تله های زندگی را چطور تغییر دهیم؟

تغییر تله های زندگی شامل هشت مرحله است. مرحله ی اول شناخت و نام گذاری تله های زندگی است. مرحله ی دوم آن، درک ریشه های تحولی تله های زندگی است. در این مرحله با کودک درونتان ارتباط برقرار می کنید. مرحله ی سوم، چالش شناختی با تله های موجود در زندگی است. در این مرحله بایستی شواهد موافق و مخالف تله های زندگی را لیست کنید. با بازنگری این لیست اغلب متوجه می شوید که تله ی شما صحیح نیست. مرحله ی چهارم، نوشتن نامه به باعث و بانی تله های زندگی شماست. هدف از این نامه بیان احساساتی است که سال هاست گفته نشده اند. با نوشتن نامه به اجزای شخصیت خود شکل می دهید.

مرحله ی پنجم، بررسی دقیق الگوهای ناشی از تله هایی است که در زندگی وجود دارد. در این مرحله لیستی تهیه می کنید که شامل راه های تقویت و راه های تغییر تله است. مرحله ی ششم، الگو شکنی رفتاری است. بعد از مرحله ی پنجم دو یا سه رفتار را انتخاب کنید و تغییرشان دهید. مرحله ی بعد ادامه ی سعی و تلاش است. تغییر احتیاج به زمان و تلاش سخت دارد. مرحله ی آخر، بخشش است. این مرحله بستگی به تصمیم و انتخاب شما دارد.

5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن