مرکز مشاوره و کلینیک روانشناسی دکتر روانشناس

مرکز مشاوره و کلینیک روانشناسی دکتر روانشناس

چهارشنبه, ۲۴ مرداد ۱۳۹۷

تغییر عادت های مخرب به عادت های زیبا

تغییر عادت های مخرب به عادت های زیبا در زندگی هر شخص، میتواند موجب رخ دادن تغییر در دنیای او شود. طبق تئوری انتخاب ما نمی‌توانیم دیگران را تغییر دهیم و نمی‌توانیم دیگران را کنترل کنیم. بلکه فقط اختیار کنترل خودمان را داریم و میتوانیم شاهد تغییر عادت های خودمان باشیم. به همان میزانی که دست از کنترل برداریم رضایت و خشنودی نیز حاصل می‌شود.
ما باید تا جایی که امکان دارد سعی کنیم به همسرمان کمک کنیم تا نیازهایش ارضا شود. اما اگر بعد از ازدواج دچار آن هفت عادت مخرب مورد نظر شویم و به تغییر عادت ها نپردازیم، نه خود نیازهایمان درست ارضا خواهد شد و نه همسرمان، پس بهتر است هفت روش (که در صورت تکرار تبدیل به عادت می‌شود) پیونددهنده و مهرورزانه زیر را جایگزین نماییم و تغییر عادت هایمان را جدی بگیریم.
۱تغییر عادت. گوش دادن
٢. حمایت کردن
۳. تشویق کردن
۴. احترام گذاشتن
۵. اعتماد کردن
۶٫ پذیرفتن فرد همان‌گونه که هست
۷. گفت و گو به جای مجادله

 

بهتر است هنگامی که حس می‌کنیم کوچکترین اختلافی وجود دارد قبل از هر اقدامی فکر کنیم و تا جایی که می‌توانیم به تغییر عادت های مخرب:
۱٫ انتقاد
۲. سرزنش
٣. شکوه و شکایت
۴٫ غر زدن
۵. تهديد
۶٫ تنبیه
۷٫ باج‌دهی
بپردازیم زیرا این رفتارها نه تنها اختلافات را حل نخواهد کرد بلکه بین زوجین بیشتر فاصله انداخته و آنها را از هم دور می‌کند و اختلافات را بیشتر می‌کند. بنابراین به جای این هفت عادت مخرب می‌توانیم با تغییر عادت ها، چند روش از روش‌های زیبا و مطلوب پیوند دهنده را انتخاب کنیم. این روش به ما کمک می‌کند نه تنها با همسرمان بلکه با نزدیکان بهتری برقرار نماییم.
هنگام ایجاد اختلاف، بهترین روش گفتگو استفاده از روش‌های پیونددهنده است و البته با این پیش‌فرض مهم که من نمی‌توانم دیگران تغییر دهم یا آنها را کنترل کنم بلکه فقط می‌توانم خودم را کنترل کنم.

گفتگو باید به این صورت باشد که طرفین احساس نکنند مورد کنترل دیگری واقع شده‌اند بلکه هر یک در شرایط بی‌طرفانه پیشنهاد خود را مبنی بر راه‌حلی برای برطرف شدن اختلاف ارائه می‌دهند به این ترتیب که پیشنهاد او به معنای تحکم و دستور دادن و کنترل رفتار دیگری نباشد. بلکه هر دو آزادانه پیشنهادشان را مطرح کنند به نحوی که هیچ یک احساس مغلوب شدن و نارضایتی نداشته باشند بلکه هر دو طرف احساس خشنودی نمایند. به عنوان مثال زن و شوهری که آخر هر هفته به رستوران می‌روند و ناهار را در بیرون از منزل می‌خورند زن تمایل به فست فود دارد و مرد به غذای سنتی چنانچه بخواهند طبق هفت عادت مخرب پیش روند هر یک سعی می‌کند دیگری را تحت کنترل درآورده و نظر خود را تحمیل کند. دیگری نیز با نارضایتی و عدم خشنودی در حالی که مدام سرزنش می‌کند و نق می‌زند و شکوه و شکایت بر لب دارد مغلوب می‌شود و معمولاً بعد از صرف غذا به نوعی سعی در تنبیه طرف مقابل دارد. با این شیوه هیچ کدام از آخر هفته خوبی برخوردار نخواهند شد. درست است که نظر یکی از آنها غالب شده و دیگری را به کنترل در آورده اما به ظاهر خشنود است و در باطن ناراضی. زیرا نظرش با سرزنش و غر زدن و شکایت همسرش پذیرفته شده است نه با میل و رغبت و رضایت و خشنودی خودش.
تغییر عادتاما چنانچه طبق روش پیونددهنده پیش روند می‌توانند در این مورد اختلاف، با یکدیگر گفتگو کنند. نه به قصد کنترل دیگری و مغلوب کردنش بلکه فقط پیشنهادی در جهت حل اختلاف با در نظر داشتن ارضاء نیازهای هر دو طرف.
با تغییر عادت های مخرب و استفاده این روش هر دو طرف به یکدیگر احترام می‌گذارند و به نظرات و پیشنهادهای دیگری به خوبی گوش می‌دهند و او را همان‌گونه که هست قبول کنند نه اینکه سعی کنند او را تغییر دهند. به عنوان نمونه در مثال قبل، یکی از زوجین پیشنهاد می‌دهد یک هفته برای تعطیلات به فست‌فود و هفته بعد به رستوران سنتی بروند و در مورد این پیشنهاد با احترام به یکدیگر گفتگو نمایند.
به این شکل هر دو با هدف کمک به یکدیگر برای ارضای نیازهای هم آخر هفته مطلوب و رضایتمندی را خواهند داشت. و هر دو طرف حس برنده بودن دارند نه اینکه یکی احساس مغلوب شدن و نارضایتی و دیگری حس کنترل‌گری داشته باشد.
شاید این راه‌حل به ظاهر ساده به نظر برسد اما در حل اختلافات روش پیونددهنده بسیار مؤثر است و زوجین با گفتگوی مؤثر می‌توانند به رضایت یکدیگر کمک کنند.

توضیحات بخش امیر شیرین زاده

در این دسته می توانید مقالات و نوشتارهای علمی دکتر امیر شیرین زاده را مطالعه کنید.  قابل ذکر است برای خوانش  متن نوشته های آقای دکتر امیر شیرین زاده در روزنامه های آرمان و همدلی ، به سایت اصلی روزنامه آرمان و سایت روزنامه همدلی مراجعه کنید. همچنین کتابهای ایشان در مراکز مشاوره طرف قرار داد قابل تهیه است.

دیدگاه خودتان را ارسال کنید