مرکز مشاوره و کلینیک روانشناسی دکتر روانشناس

مرکز مشاوره و کلینیک روانشناسی دکتر روانشناس

دوشنبه, ۷ خرداد ۱۳۹۷

افکار و وزنه های ذهنی

تا به حال پیش آمده است که روی کاغذهای خود جسمی یا وزنه کوچکی بگذارید که وقتی باد می وزد، جا به جا نشوند؟! بعضی از افکار مانند همین وزنه ها روی ذهن شما قرار دارند. به عبارت ساده تر، تاثیر این افکار این است که شما را نگه دارند! یعنی باعث می شوند از نظر جسمی احساس سنگینی کنید و شاید کمی بی انگیزه و بد خلق شوید!
ممکن است در خلال افکاری که مانند وزنه عمل می کنند، با موضوعات خیلی خوبی مواجه شوید. ممکن است محتوای کاغذهایی که در زیر وزنه قرار دارند، محتوای مثبتی باشند!

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

بارنشر کلیه عکس ها و مطالب سایت مرکز مشاوره دکتر روانشناس ، بدون دستخط رسمی، ممنوع و پیگرد قانونی حتمی خواهد داشت.