مرکز مشاوره و کلینیک روانشناسی دکتر روانشناس

مرکز مشاوره و کلینیک روانشناسی دکتر روانشناس

دوشنبه, ۷ خرداد ۱۳۹۷

افکار مانند یک ترانه

تصور کنید که اگر افکار انتقاد از خودتان را مانند آهنگ یک ترانه بخوانید چه می شود؟
من یک احمقم!
من یک احمقم!
من همیشه پر از اشتباهم!
یک احمق واقعی.
فرض کنید که انقدر این کلمات را تکرار می کنید که دیگر بار معنایی تلخشان را برای شما از دست میدهند. کلمه احمق و اشتباه در نظرتان به اندازه کلماتی مثل «سفر» و «فرش» بی وزن و بدون آسیب می شوند!
همین حالا این کار را انجام دهید و آخرین فکر ناراحت کننده ای را که داشته اید را با آهنگ بخوانید!

? برگرفته از کتاب رهایی از زندان ذهن، نوشته متیو مک کی

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

بارنشر کلیه عکس ها و مطالب سایت مرکز مشاوره دکتر روانشناس ، بدون دستخط رسمی، ممنوع و پیگرد قانونی حتمی خواهد داشت.