مرکز مشاوره و کلینیک روانشناسی دکتر روانشناس

مرکز مشاوره و کلینیک روانشناسی دکتر روانشناس

دوشنبه, ۷ خرداد ۱۳۹۷

ارزش ها مانند یک قطب نما

ارزش ها مانند قطب نما هستند. قطب نما به شما جهت را نشان می دهد و شما را زمانی که در مسافرت هستید در مسیر صحیح نگه میدارد. ارزش ها همین کار را در سفر زندگی انجام می دهند. ما از آن ها برای تعیین جهت استفاده می کنیم. ارزش ها همیشه ما را در مسیر نگه میدارند.
بین ارزش ها و اهداف تفاوت های مهمی وجود دارد. ارزش ها خیلی قدرتمند تر از اهداف هستند چرا که همیشه در دسترس هستند و مانند اهداف نیستد که زمانی که فرد به هدفی نائل شد، فرد دیگر کاری برای انجام نداشته باشد.

 

ارزش ها
ارزش ها جملاتی هستند درباره اینکه چه کار می خواهیم با زندگی خودمان بکنیم: درباره آنچه که پایش ایستاده ایم، اینکه می خواهیم رفتار خود را بر چه مبنایی قرار دهیم!
ارزش ها عمیق ترین علایق قلبی ما در مورد شیوه ای است که دوست داریم با جهان، سایرین و خودمان تعامل کنیم.
«به طور کلی ارزش ها صفات مورد علاقه برای عمل مداوم هستند»

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

بارنشر کلیه عکس ها و مطالب سایت مرکز مشاوره دکتر روانشناس ، بدون دستخط رسمی، ممنوع و پیگرد قانونی حتمی خواهد داشت.