مرکز مشاوره | دکتر روانشناس

مرکز مشاوره | دکتر روانشناس

پنج شنبه, ۲ فروردین ۱۳۹۷

باورها و رفتارهایی که منجر به افسردگی می‌شود

یا رفتارها و باورهایی که منجر به افسردگی می شود را می شناسید؟برخی از باورها و رفتارهای افراد می تواند منجر به افسردگی و ناامیدی شود.

در این پوستر باورها و رفتارهایی که منجر به این موضوع می شود را عنوان می کنیم.

چه تعداد از این باورها و یا رفتارها در شما وجود دارد؟

آیا می توانید بر آنها فائق شوید؟

 

 

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

بارنشر کلیه عکس ها و مطالب سایت مرکز مشاوره دکتر روانشناس ، بدون دستخط رسمی، ممنوع و پیگرد قانونی حتمی خواهد داشت.